88mobile betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site.

Evenwel sluit 88mobile iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich in Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van 88mobile is verkregen.

888 BV
Postbus 18635
2502EP Den Haag
088 – 888 88 55